product144-may-lanh-reetech-thuong-15hp-rt12bfa.png

MÁY LẠNH REETECH THƯỜNG 1.5HP RT12


Giá bán : 7.450.000 VNĐ

product137-may-lanh-reetech-thuong-25-hp-rt24db.jpg

MÁY LẠNH REETECH THƯỜNG 2.5 HP RT24-DB

Giá bán : 14.000.000 VNĐ

Giá sản phẩm : 13.300.000 VNĐ

product136-may-lanh-reetech-thuong-2-hp-rt18db.png

MÁY LẠNH REETECH THƯỜNG 2 HP RT18-DB

Giá bán : 10.050.000 VNĐ

Giá sản phẩm : 9.547.500 VNĐ

product135-rtv18bfa.jpg

MÁY LẠNH REETECH INVERTER 2HP RTV18-BF-A

Giá bán : 14.000.000 VNĐ

Giá sản phẩm : 13.300.000 VNĐ

product130-rtv12bfa.jpg

MÁY LẠNH REETECH INVERTER 1.5 HP RTV12-BF-A

Giá bán : 9.000.000 VNĐ

Giá sản phẩm : 8.820.000 VNĐ

product129-rtv09bfa.jpg

MÁY LẠNH REETECH INVERTER 1HP RTV09-BF-A

Giá bán : 7.600.000 VNĐ

Giá sản phẩm : 7.220.000 VNĐ

product127-rt9bd.jpg

MÁY LẠNH REETECH THƯỜNG 1 HP RT09-DB

Giá bán : 5.835.000 VNĐ

Giá sản phẩm : 5.543.250 VNĐ

product113-rtv24bfa.jpg

MÁY LẠNH REETECH INVERTER 2.5 HP RTV24-BF-A

Giá bán : 15.720.000 VNĐ

Giá sản phẩm : 14.934.000 VNĐ

product13-may-lanh-reetech-thuong-15-hp-rt2db.png

MÁY LẠNH REETECH THƯỜNG 1.5 HP RT12-DB

Giá bán : 7.250.000 VNĐ

Giá sản phẩm : 6.887.500 VNĐ

MÁY LẠNH REETECH INVERTER 2HP RTV18-BF-A
MÁY LẠNH REETECH THƯỜNG 1 HP RT09-DB
Hổ Trợ Trực Tuyến